Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια,  Φύλλα ἐφημερίδας

Ἀφιέρωμα στὴν Κύπρο

Σάββατο 20 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ ἐπέτειο τοῦ ἰουλιανοῦ πραξικοπήματος (15 Ἰουλίου 1974) καὶ τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα Α’ στὴν μαρτυρική μας Κύπρο (20 Ἰουλίου 1974). Γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε καὶ νὰ διδασκώμαστε ἀπὸ τὰ λάθη μας.

Μπορῆτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν ἐκδήλωση καὶ μέσω Skype, ἀκολουθῶντας τὸν παρακάτω σύνδεσμο:

https://join.skype.com/MJoK5s3wd14r

Θὰ μιλήσουν:

  • Εὐάγγελος Κουρῆς, δικηγόρος, Πρόεδρος της Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. (Συντονιστική Επιτροπή Υπεράσπισης Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο)
  • Γιάννης Ζερβός, δικηγόρος, Πρόεδρος Χ.Δ.
  • Ἐμμανουὴλ Στεφανίδης, φοιτητής (διαδικτυακὴ σύνδεση μέσω Skype).

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσῃ ὁ κ. Βασίλειος Μπαμπίλης, θεολόγος – μουσικός.

Κυπριακὰ ἄσματα θὰ ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Δεῖτε ἐπίσης: