• Κύπρος ἡ πολύπαθη

  «Νησὶ πικρό, νησὶ γλυκό, νησὶ τυραγνισμένο, κάνω τὸν πόνο σου νὰ πῶ καὶ προσκυνῶ καὶ μένω». Μ’ αὐτὰ τὰ λόγια ξεκινάει ὁ ποιητὴς νὰ ὑμνήσῃ τὸ πολύπαθο νησί, «τὸ ὁλάνθιστο κλωνάρι, ποὺ τοῦ μαδήσαν τά ἄνθια του διπλοῖ, τριπλοῖ βαρβάροι» καὶ ποὺ τὰ βάσανά του δὲν λένε νὰ πάρουν τέλος...

 • Ἀφιέρωμα στὴν Κύπρο

  Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ ἐπέτειο τοῦ ἰουλιανοῦ πραξικοπήματος (15 Ἰουλίου 1974) καὶ τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα Α’ στὴν μαρτυρική μας Κύπρο (20 Ἰουλίου 1974). Γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε καὶ νὰ διδασκώμαστε ἀπὸ τὰ λάθη μας.

 • Πρὸς τοὺς δασκάλους τῆς Κύπρου

  Σήμερα η Κύπρος εἶναι χωρισμένη μὲ μιὰ ματωμένη γραμμὴ καὶ τὸ βόρειο τμῆμα της στενάζει στὰ χέρια βάρβαρου κατακτητῆ. Ἀλλὰ τὸν ἱερὸ μαρτυρικὸ αὐτὸν λαὸ τὸν ἐπισκοπεῖ ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἱστορική του πορεία, χαραγμένη μὲ αἷμα καὶ δάκρυα, τὴν κατευθύνει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὶς ἀρετὲς τῶν Κυπρίων. Μπορεῖ κάποιοι πολιτικοὶ ἡγέτες νὰ λιποψυχοῦν, ὁ λαὸς ὅμως τῆς Κύπρου ὄχι.

 • Νὰ ἀποκτήσωμε καὶ πάλι ζωντανὴ μαρτυρία

  Ἰδιαιτέρως κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη πλήθους Ἁγίων ὅλων τῶν φύλων καὶ φυλῶν, ὅλων τῶν γενῶν, τῶν ἡλικιῶν καὶ τῶν ἐπαγγελμάτων, οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὶς τόσες ἐπιμέρους διαφορές των, κατώρθωσαν νὰ παραμένουν πάντοτε ἑνωμένοι μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, καὶ νὰ καθίστανται συνεχῶς παράγοντες εἰρήνης καὶ ἑνότητος ἀνάμεσα σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

 • «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου»

  Μια απὸ τις πρώτες Κυριακές του Ματθαίου, μετά από των Αγίων Πάντων, η Εκκλησία μας τιμάει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου (Χαλκηδόνα, 451 μ.Χ.). Ο εκκλησιαστικός όρος «Πατήρ» είναι προ πάντων συνυφασμένος με την θυσία για την Ορθοδοξία και την αναίρεση της αιρέσεως.

 • Παρουσίαση Βιβλίου «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια»

  Πατῶντας στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορῆτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν παρουσίαση διαδικτυακά: https://join.skype.com/BsNnjicPh0V2 ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. & fax: 210-5230.948E-mail: epalxeis1974@gmail.com, btsoupras@gmail.com Ἐν Ἀθήναις, τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2024 Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Τὴν Κυριακή, 30 Ἰουνίου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων, κου Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια». Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας, πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ παρουσίαση. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ αὐτοβιογραφικὴ ἀναφορὰ στὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ συγγραφέως (1934 –…

 • Καιρὸς γιὰ μετάνοια

  Ἡ ἀστικὴ φιλοσοφία τῆς εὐημερίας σκοτώνει κυριολεκτικὰ τὴν ἐθνικότητα καὶ τὴν θρησκευτικότητα τοῦ λαοῦ. Οἱ νέοι μας σήμερα δὲν νιώθουν τὰ ῥίγη τῶν ἐθνικῶν συγκινήσεων, οὔτε τὴν κατά νυξη τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων. Ἀρχίζουν  νὰ μὴν θυμοῦνται (καὶ νὰ μὴν πληροφοροῦνται βέβαια) τὸ ἐθνικό μας παρελθόν.

 • «Ἀποκεκύλισται ὁ λίθος»

  Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια πολλοὶ φίλοι καὶ γνωστοί μας μᾶς τονίζουν συνεχῶς τὸ μάταιο τῶν προσπαθειῶν τῶν Ἐπάλξεων γιὰ ἑνότητα καὶ συνεργασία τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου πρὸς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν προβλημάτων καὶ κοινῶν ἀπειλῶν. Κατ’ ἀρχάς, ἔτσι ὅπως εἶναι ἡ πατρίδα μας διχασμένη, δὲν ἔχουν ἄδικο.

 • Η Εβδομάδα των Παθών μέχρι την Αγία Ανάσταση

  Με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη στις εκκλησίες παρευρεθήκαμε και φέτος στις άγιες ακολουθίες των Παθών του Κυρίου μας. Η Μεγάλη εβδομάδα, η οποία ξεκινά από τη Κυριακή των Βαΐων. Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι και ο κόσμος φώναζε Ωσαννά κρατώντας στα χέρια βάγια, κλαδιά από φοίνικες και έστρωσαν στο πέρασμα του Κυρίου τα ιμάτιά τους. Οι τέσσερις πρώτες μέρες της Μεγάλης εβδομάδας μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε τις ακολουθίες του Νυμφίου, που μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα γεγονότα που θα ακολουθήσουν μέχρι την Σταύρωση του Χριστού. Την Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την ακολουθία των παθών μέχρι το Σάββατο, την ακολουθία της Αναστάσεως. Τα συναισθήματα που νιώσαμε ήταν…

 • Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, νέκρωση τοῦ Θανάτου

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκεία. Οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἔχουν ἀρχηγοὺς θνητούς, ἐνῶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός. (τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ)

 • Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως

  Ἐὰν θέλουμε νὰ ἀποκαταστήσουμε καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις», ν’ ἀγαπήσουμε στὴν καρδιά μας τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς, πρέπει, ἀδερφοί μου, νὰ πεθάνουμε «σὺν τοῖς παθήμασι τὸν Χριστὸ καὶ μαζὶ ὅλη τὴν Δημιουργία· αὐτὸ σημαίνει νὰ γεμίσουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας μὲ αὐτὴ τὴν ἔγνοια. (τοῦ μακαριστοῦ Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως)