• Ἀφιέρωμα στὴν Κύπρο

  Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ ἐπέτειο τοῦ ἰουλιανοῦ πραξικοπήματος (15 Ἰουλίου 1974) καὶ τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα Α’ στὴν μαρτυρική μας Κύπρο (20 Ἰουλίου 1974). Γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε καὶ νὰ διδασκώμαστε ἀπὸ τὰ λάθη μας.

 • Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

  Τὸ Σάββατο 13 Ἰουλίου 2024 θὰ πραγματοποιηθῆ ἐκδρομὴ στὴν Εὐρωστίνα (Ζάχολη), κοντὰ στὸ Δερβένι τοῦ νομοῦ Κορινθίας. Σὺν Θεῶ θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν Παναγία Καταφυγιώτισσα, τὸ Μετόχι Ἁγίου Γερασίμου στὰ Μεντουργιάνικα Κορινθίας καὶ γύρω ἀξιοθέατα.

 • Πρὸς τοὺς δασκάλους τῆς Κύπρου

  Σήμερα η Κύπρος εἶναι χωρισμένη μὲ μιὰ ματωμένη γραμμὴ καὶ τὸ βόρειο τμῆμα της στενάζει στὰ χέρια βάρβαρου κατακτητῆ. Ἀλλὰ τὸν ἱερὸ μαρτυρικὸ αὐτὸν λαὸ τὸν ἐπισκοπεῖ ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἱστορική του πορεία, χαραγμένη μὲ αἷμα καὶ δάκρυα, τὴν κατευθύνει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὶς ἀρετὲς τῶν Κυπρίων. Μπορεῖ κάποιοι πολιτικοὶ ἡγέτες νὰ λιποψυχοῦν, ὁ λαὸς ὅμως τῆς Κύπρου ὄχι.

 • «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου»

  Μια απὸ τις πρώτες Κυριακές του Ματθαίου, μετά από των Αγίων Πάντων, η Εκκλησία μας τιμάει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου (Χαλκηδόνα, 451 μ.Χ.). Ο εκκλησιαστικός όρος «Πατήρ» είναι προ πάντων συνυφασμένος με την θυσία για την Ορθοδοξία και την αναίρεση της αιρέσεως.

 • Ἅγιοι Πάντες

  Πέμπτη 27 Ἰουνίου 2024 & ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν κα. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο – θεολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλή Ακρόαση!Πληροφορίες: 210 5230948

 • Παρουσίαση Βιβλίου «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια»

  Πατῶντας στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορῆτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν παρουσίαση διαδικτυακά: https://join.skype.com/BsNnjicPh0V2 ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. & fax: 210-5230.948E-mail: epalxeis1974@gmail.com, btsoupras@gmail.com Ἐν Ἀθήναις, τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2024 Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Τὴν Κυριακή, 30 Ἰουνίου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων, κου Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια». Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας, πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ παρουσίαση. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ αὐτοβιογραφικὴ ἀναφορὰ στὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ συγγραφέως (1934 –…

 • Καιρὸς γιὰ μετάνοια

  Ἡ ἀστικὴ φιλοσοφία τῆς εὐημερίας σκοτώνει κυριολεκτικὰ τὴν ἐθνικότητα καὶ τὴν θρησκευτικότητα τοῦ λαοῦ. Οἱ νέοι μας σήμερα δὲν νιώθουν τὰ ῥίγη τῶν ἐθνικῶν συγκινήσεων, οὔτε τὴν κατά νυξη τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων. Ἀρχίζουν  νὰ μὴν θυμοῦνται (καὶ νὰ μὴν πληροφοροῦνται βέβαια) τὸ ἐθνικό μας παρελθόν.