Ἀνακοινώσεις

Προσκυνηματικὴ ἐξόρμηση

Τὴν Παρασκευή, 12 Ἀπριλίου 2024, θὰ πραγματοποιηθῆ προσκύνημα γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὴν Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

~*~

  • Συγκέντρωση 15:50 μ.μ.
  • Αναχώρηση 16:00 μ.μ. από αρχές 3ης Σεπτεμβρίου, Ομόνοια.

Επιβίβαση επίσης:

  • 16:15 μ.μ.  από Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.
  • 16:30 μ.μ από Γέφυρα Καλυφτάκη.

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα 210-5230948, 6936 901609, 6936 901608 & 6976484106.

Σᾶς περιμένομε!


50 Χρόνια Προσφορᾶς!

Τὴν Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2024, στὶς 11.30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωση – ἀφιέρωμα, γιὰ τὴν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τοῦ 1ου φύλλου τῶν «Ἐπάλξεων» (16 Ἀπριλίου 1974), μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

  • Κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας καὶ στὴν συνέχεια πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας.
  • Ἀναφορὰ στὴν μέχρι τώρα πορεία τοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων καὶ σὲ μελλοντικοὺς στόχους καὶ προοπτικές.

σημ.: Ἡ ἐκδήλωση θὰ καλύπτεται καὶ ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ και θὰ κοινοποιηθῆ σύνδεσμος γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν ἐξ ἀποστάσεως.

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ πολύπλευρου ἔργου τῶν Ἐπάλξεων στοὺς σύγχρονους χαλεποὺς καιρούς.

Περισσότερες πληροφορίες στὰ ὡς ἄνω τηλέφωνα καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας: epalxeis.gr


Βραδυνὸ Προετοιμασίας

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 27 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῆ, ὅπως κάθε χρόνο, Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, μὲ σχετικὴ ὁμιλία καὶ βυζαντινοὺς ὕμνους.


Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Διακονία

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Μυροφόρων & τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνεται, τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ἐπίκαιρες ὁμιλίες, ἄσματα καὶ κεράσματα.

  • Θὰ προηγηθῆ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγ. Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας, καὶ μνημόνευση ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κεκοιμημένων φίλων, συνεργατῶν, ἀρωγῶν τῶν Ἐπάλξεων.
  • Στὰ πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως θὰ γίνῃ, στὴν αἴθουσά μας, παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κου Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο: «Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια».

Σᾶς περιμένομε ὅλους.

Εἴσοδος σὲ ὅλες τὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις ἐλεύθερη καὶ πληροφορίες στὰ ὡς ἀνω τηλέφωνα καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας.Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση

Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου, στὶς 18:00, στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου, θὰ μιλήσῃ ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου, κος Λαυρέντιος Δελλασούδας, με θέμα:

«Τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τῆς παλιγγενεσίας».

Θὰ ἀκολουθήσῃ ἐπετειακὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.Ἀνακοίνωση – Ἔκκληση

Οἱ Ἐπάλξεις ἀπέκτησαν κανάλι στὸ Youtube! Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας καθῶς καὶ οἱ ἀκροατὲς τῶν διαδικτυακῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ νὰ τὸ στηρίξουν, κάνοντας ἐγγραφὴ στὸ κανάλι. Πατῶντας τὸ καμπανάκι θὰ λαμβάνουν πρῶτοι ἐνημέρωση γιὰ τὴν δημοσίευση νέων βίντεο.

Ὁ σύνδεσμος γιὰ τὸ κανάλι τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὸ YouTube:
https://www.youtube.com/@epalxeis

Οἱ ἐκδηλώσεις θὰ μεταδίδωνται καὶ διαδικτυακὰ στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Δραστηριότητες

            Κάθε Σάββατο βράδυ, στὶς 7:00 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πραγματοποιοῦνται ἐπίκαιρες ὁμιλίες καὶ πρόβα χορωδίας. Τὸ πρόγραμμα βεβαίως ῥυθμίζεται κάθε φορὰ σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα.

            Ἐπίσης, συνεχίζονται οἱ μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμοὺς μὲ κανονικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ, ὥρα 8:00 μ.μ., ἐπίσης κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὧρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

            Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται στὴν αἴθουσά των «Μαρία Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19 & Γραβιᾶς 18, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

            Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 5982573, ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός – θεολόγος.