Ἀνακοινώσεις

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση

Τὸ Σάββατο 25 Μαρτίου, στὶς 14:00, στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., θὰ πραγματοποιηθῆ πανηγυρικὴ ἐκδήλωση, μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία, ἐπετειακὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ γεῦμα μὲ ψαρικὰ ἐδέσματα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 52 30 948, 6987 353063.

Προσκυνηματικὴ ἐξόρμηση

Τὴν Παρασκευὴ 31 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῆ προσκύνημα στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Μήλεσι, γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Ἀναχώρηση ἀπὸ ἀρχὲς 3 ης Σεπτεμβρίου, ὥρα 3:15μ.μ..
Δηλῶστε ἐγκαίρως συμμετοχή στὰ τηλ.: 210 52 30 948, 6987 353063.

Πληροφορίες γιὰ ὅλες τὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις: 210 52 30 948, 6987 353063, epalxeis.gr.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

  •  Κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. συναντήσεις τῶν νέων καὶ πρόβα χορωδίας.
  • Κάθε Κυριακὴ βράδυ, τὴν ἴδια ὥρα, διὰ ζώσης εἴτε διαδικτυακά, ἐπίκαιρες ὁμιλίες ἀπὸ ἔγκριτους ὁμιλητές.
  • Διαδικτυακὲς μορφωτικὲς ἐκπομπές, μὲ ἐπίκαιρο περιεχόμενο, καθημερινὰ 8:00-9:00 τὸ βράδυ.
    Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες νὰ τὶς παρακολουθοῦν οἱ ἴδιοι ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς διευθύνσεις:
    epalxeis.caster.fm, synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀνακοίνωση – Ἔκκληση

Οἱ Ἐπάλξεις ἀπέκτησαν κανάλι στὸ Youtube! Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας καθῶς καὶ οἱ ἀκροατὲς τῶν διαδικτυακῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ νὰ τὸ στηρίξουν, κάνοντας ἐγγραφὴ στὸ κανάλι. Πατῶντας τὸ καμπανάκι θὰ λαμβάνουν πρῶτοι ἐνημέρωση γιὰ τὴν δημοσίευση νέων βίντεο.

Ὁ σύνδεσμος γιὰ τὸ κανάλι τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὸ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCccfg2lxCTiaWUR7qfGWXtg

Οἱ ἐκδηλώσεις θὰ μεταδίδωνται καὶ διαδικτυακὰ στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Δραστηριότητες

            Κάθε Σάββατο βράδυ, στὶς 7:00 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πραγματοποιοῦνται ἐπίκαιρες ὁμιλίες καὶ πρόβα χορωδίας. Τὸ πρόγραμμα βεβαίως ῥυθμίζεται κάθε φορὰ σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα.

            Ἐπίσης, συνεχίζονται οἱ μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμοὺς μὲ κανονικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ, ὥρα 8:00 μ.μ., ἐπίσης κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὧρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

            Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται στὴν αἴθουσά των «Μαρία Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19 & Γραβιᾶς 18, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

            Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 5982573, ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός-θεολόγος.