Ὁ Ἀθηναῖος (μέρος 8ον)

(L’ ECOLIER D’ATHENES)

ὰπὸ τὴν Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Τρίτη 2/3 & ὧρα 7:00 μ.μ.ἀπὸ τὴν φιλόξενη  διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Σήμερα, ὄπως και τὶς προηγούμενες ἐβδομάδες, θὰ ἔχουμε τὴ χαρά νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγαπητή μας Δήμητρα νὰ συνεχίσει τὴν ἀνάγνωση του βιβλίου τοῦ Γάλλου συγγραφέα, ANDRΕ LAURIE, «Ὁ Ἀθηναῖος». Τὸ βιβλίο κυκλοφόρησε, σὲ ἀρχικὴ μετάφραση τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ (σὲ γλώσσα καθαρεύουσα), στὴ σειρὰ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς «Διαπλάσεως τῶν Παίδων».
Ἀργότερα, διασκευάστηκε ἀπὸ τὸν ἀλησμόνητο λογοτέχνη καὶ παιδαγωγὸ Νώντα Ἔλατο (Ἐπ. Παπαμιχαήλ) καὶ μπῆκε ὡς Ἀναγνωστικὸ στὶς ἀνώτερες τἀξεις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Μὲ τίτλο «Πρόας ὁ Νικίου» κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΣΤΕΡΟΣ» κατόπιν. «Ἴνα μνήμωνες τῶν παραδειγμάτων τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων,νὰ παραμυθήσετε καὶ ἀνακουφίσητε τὴν πατρίδα, ἀποπλύνοντες τὴν ὕβριν καὶ τὴν καταισχύνην ἥν ἐσόρευσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς οἱ πατέρες…» ὅπως ἔγραφε στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1898 ὁ καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς μετάνοιας

Ὁ κ.Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Ἱεροψάλτης καὶ Δρ. Πληροφορικῆς σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7.00μ.μ. θὰ μιλήσει ἀπὸ τὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ, Ταυτόχρονα μὲ τὸ σταθμό τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, μὲ θὲμα «παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικὴς μετάνοιας»

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὰ στάδια τῆς μετανοίας

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου Βασιλείου Τσοῦπρα με θέμα τὰ στάδια τῆς μετανοίας.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου καὶ μουσικοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη με θέμα τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Πόσο κοντά μας είναι ο Θεός;

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Απόψε στη συντροφιά του διαδικτυακού μας ραδιοφώνου θα είναι ο κ. Στράτος Κεντρωτής, νοσηλευτής, που μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του θα μας μεταφέρει ιστορίες ασθενών που βίωσαν τη θεία παρέμβαση στις ζωές τους, είτε κατά την περίοδο της ασθένειάς τους, είτε σε άλλη στιγμή της ζωής τους.

Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, στις 7:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἡ ἰσχὺς τῆς προσευχῆς

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τρία εἶναι τὰ κύρια πνευματικὰ ὅπλα, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ἐλεημοσύνη ποὺ καταπολεμοῦν τὰ τρία κυρίαρχα πάθη, ἀντιστοίχως: τὴν φιληδονία, τὴν ὑπερηφανεία (ἄλλη μορφὴ φιλοδοξίας) καὶ τὴν φιλαργυρία.

«Κεφάλαιον πάντων ἀγαθῶν», ὀνομάζει τὴν προσευχὴ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ «συνουσία ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ» ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.

Ποιές ὅμως εἶναι οἱ προϋποθέσεις τῆς κατὰ Θεὸν προσευχῆς καὶ ποιά ἀποτελέσματα ἔχει;

Τὴν Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

Ἤπαρ (Συνέχεια πεπτικοῦ συστήματος)

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὴν Τρίτη 24/2 καὶ ὥρα 6 μ.μ. (καὶ σὲ ἐπανάληψη στὶς 7μ.μ.) θὰ ἀκούσουμε τὴν συνέχεια τῆς ἐκπομπῆς τῆς ἰατροῦ κ. Κόκκορη Μάγδας μέσῳ τοῦ διαδικτυακοῦ σταθμοῦ «Ράδιο Ἐπάλξεις», μὲ θέμα τὸ πεπτικὸ σύστημα. Στὸ πρῶτο μέρος ἔγινε ἀναφορὰ στὴν πρώτη μοίρα τοῦ πεπτικοῦ συστήματος ποὺ περιλαμβάνει τὴν γλώσσα, τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγο καὶ τὸ στομάχι. Στὴ σημερινὴ ἐκπομπὴ θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὸ ἤπαρ (συκώτι).

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

Ὁ Ἀθηναῖος (μέρος 7ον)

(L’ ECOLIER D’ATHENES)

ὰπὸ τὴν Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Τρίτη 22/2 & ὧρα 7:00 μ.μ.ἀπὸ τὴν φιλόξενη  διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Σήμερα, ὄπως και τὶς προηγούμενες ἐβδομάδες, θὰ ἔχουμε τὴ χαρά νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγαπητή μας Δήμητρα νὰ συνεχίσει τὴν ἀνάγνωση του βιβλίου τοῦ Γάλλου συγγραφέα, ANDRΕ LAURIE, «Ὁ Ἀθηναῖος». Τὸ βιβλίο κυκλοφόρησε, σὲ ἀρχικὴ μετάφραση τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ (σὲ γλώσσα καθαρεύουσα), στὴ σειρὰ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς «Διαπλάσεως τῶν Παίδων».
Ἀργότερα, διασκευάστηκε ἀπὸ τὸν ἀλησμόνητο λογοτέχνη καὶ παιδαγωγὸ Νώντα Ἔλατο (Ἐπ. Παπαμιχαήλ) καὶ μπῆκε ὡς Ἀναγνωστικὸ στὶς ἀνώτερες τἀξεις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Μὲ τίτλο «Πρόας ὁ Νικίου» κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΣΤΕΡΟΣ» κατόπιν. «Ἴνα μνήμωνες τῶν παραδειγμάτων τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων,νὰ παραμυθήσετε καὶ ἀνακουφίσητε τὴν πατρίδα, ἀποπλύνοντες τὴν ὕβριν καὶ τὴν καταισχύνην ἥν ἐσόρευσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς οἱ πατέρες…» ὅπως ἔγραφε στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1898 ὁ καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI

Σήμερα 22/2/2021 ὁ κ.Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Δρ πληροφορικῆς καὶ ἱεροψάλτης θὰ μίλησει στὶς 7.00μ.μ. ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ἀλλὰ καὶ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ μὲ θὲμα:

« MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI» MIA YMNOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH TOY TPIΩΔIOY ME ΣKEΨEIΣ KAI ΓNΩMEΣ ΣYΓXPONΩN AΓIΩN ὁδηγώντας μας στὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου, στὰ πρώτα βήματά μας, στὴν Μεγάλη Πασχάλια Τεσσαρακοστὴ! γιὰ νὰ ἀκοῦστε πατήστε ἐδῶ:

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: γιὰ τὸν «ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ»
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὸ Τριώδιο καὶ οἱ ὠδές του

Σήμερα Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου κ. Βασιλείου Τσούπρα στὴν ὁποία θὰ ἀναλυθοῦν οἱ ὠδὲς τοῦ Τριωδίου.

Ἀκοῦστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com