Γενικά,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

Ὁδοιπορικὸ στὶς ἀλησμόνητες πατρίδες

Ἀνατολική Θράκη, Τροία, Ἴμβρο, Τένεδο

ἐκδρομὴ αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθῆ πρὸς τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Αὐγούστου. Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6936901609, 6936901608, 6976484106.