• Μονοήμερη Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

  Οἱ Ἐπάλξεις προγραμματίζουν μονοήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τὴν Κυριακὴ 3 Δεκεμβρίου 2023. Τὸ πρόγραμμα διαμορφώνεται, μέχρι στιγμῆς, ὡς ἑξῆς: σημ.: 1. Ὡς συνήθως, τὸ μεσημέρι γευματίζουμε κοινοβιακὰ ἀπὸ φαγητὰ ποὺ φροντίζουμε νὰ ἔχουμε μαζί μας. σημ.: 2. Τροποποιήσεις ἐνδέχεται νὰ γίνουν γιὰ τὴν καλύτερη λειτουργία τοῦ προγράμματος. Δηλῶστε ἐγκαίρως συμμετοχή (μέχρι την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου), στὰ τηλέφωνα: 6936901606, Βασίλης, 6936901608, Σοφία, 6936901609, Μίνα. Καλή Σαρακοστή!

 • Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ (Παναγία Βλαχέρνα, Ἱ.Μ. Αἰμυαλῶν Δημητσάνης, Παναγία Κερνίτσης)

  Τὸ Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου 2023 οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ διοργανώνουν προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ μονὲς τῆς Ἀρκαδίας. Ἀναλυτικότερα:  Πρόγραμμα:  Ἀναχώρηση, στὶς 6:30 π.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου, Ὁμόνοια. Ἐπίσκεψη καὶ προσκύνημα στὸν τάφο τοῦ π. Ἀνανία Κουστένη, στὴν Καρκαλοῦ. Συμμετοχὴ στὴν Θεία Λειτουργία, τὴν ὀποία θὰ τελέσῃ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Αἰμυαλῶν, π. Δαμασκηνός, στὴν Παναγία τὴν Βλαχέρνα (κτήτορας τῆς ὁποίας εἶναι ὁ π. Ἀνανίας). Προσκύνημα στὶς Ἱ. Μονὲς Αἰμυαλῶν Δημητσάνης καὶ Παναγίας Κερνίτσης. Ἐπίσκεψη στὸ Ὑπαίθριο Μουσεῖο Ὑδροκίνησης στὴν Δημητσάνα. σημ.: Τὸ μεσημέρι θὰ γευματίσουμε, ὅπως πάντοτε, κοινοβιακά, ἀπὸ φαγητὰ ποὺ θὰ φροντίσουμε νὰ ἔχομε μαζί μας. Δηλῶστε ἐγκαίρως συμμετοχή (μέχρι τὸ Σάββατο, 14 Ὀκτωβρίου, γιὰ νὰ κανονιστῇ ἡ μεταφορά μας), στὰ τηλέφωνα:  6936901606,…

 • Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

  Τὴν Κυριακή, 9 Ἰουλίου, θὰ πραγματοποιηθῆ προσκύνημα στὴν Ἀργολίδα (Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς Λευκακίων - Ἐκκλησιασμός, Ἁγία Μονή (Ζωοδόχος Πηγή) Ναυπλίου, Προσκυνηματικός Ναός Ἁγ. Λουκᾶ ἰατροῦ Λευκακίων, Ἱ. Μονὴ Καλαμίου).

 • Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομή

  Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2023 Πρόγραμμα: Συγκέντρωση 6:50 π.μ. καὶ ἀναχώρηση αὐστηρῶς 7:00 π.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου, Ἀθήνα. Ἐκκλησιασμός στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μακαριωτίσσης, Δομβραίνα Θηβῶν. Μοναστῆρι 12ου αἰώνα μὲ σπουδαῖο ἐθνικὸ ρόλο. Ἔπειτα, Μονὴ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ στὰ Βάγια, ὅπου θὰ γευματίσουμε κοινοβιακῶς. Ἀκολούθως, στὸν Ἅγιο Πορφύριο στὸ Μήλεσι γιὰ τὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ τῆς συγγνώμης. Δηλώσετε ἔγκαιρα συμμετοχὴ στὸ τηλέφωνο: 210 5230948. Σᾶς περιμένομε!

 • Ἀναστάντες πορευσώμεθα

  Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἑορτάσαμε καὶ φέτος τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων. Καὶ νὰ ποὺ εἰσερχόμαστε σὲ νέο ἑόρτιο κύκλο, στὴν περίοδο δηλαδὴ τοῦ Τριωδίου.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Προσκυνηματική εκδρομή το τριήμερο 27-29 Αυγούστου σε Ιερές Μονές (Αγ. Αυγουστίνου Φλωρίνης, Αγ. Σοφίας Κλεισούρας, Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου, όπου οι διανυκτερεύσεις) και επίσκεψη σε αξιοθέατα (Πρέσπες).  Διοργάνωση: Μορφωτική & Πολιτιστική Κίνηση Επάλξεις Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή στα τηλ. 6987353063, 6936901606, 2102469152

 • «Νέαν ἔδειξεν κτίσιν…»

  Μὲ τὴν φράση αὐτὴν ξεκινοῦν οἱ Γ’ Χαιρετισμοὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν Παναγία Μητέρα μας. Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, οἱ 12 Οἴκοι ἀπὸ τὸ Ν ἕως τὸ Ω, ἡ Γ’ δηλαδὴ καὶ ἡ Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν, ἀναφέρονται στὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Κυρίου καὶ στὴν μεγάλη βοήθεια ποὺ προσφέρει ἡ Θεοτόκος στὸ ἔργο αὐτό. Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς νέας κτίσεως, ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Κτίστης καὶ Δημιουργὸς μὲ τὴν Ἐνανθρώπισή Του, ὁ Κύριος μᾶς δείχνει, χωρὶς νὰ μᾶς ἐπιβάλλῃ, τὸν τρόπο τῆς δικῆς μας ἀναγεννήσεως, ἐὰν φυσικὰ ἀκολουθήσωμε τὸν δρόμο ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει. Ἐκεῖνος κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανό, γίνεται ἄνθρωπος «διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν», «ἵνα τὸν ἄνθρωπον Θεὸν ἀπεργάσηται»,…

 • Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

  Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 6 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ μονὲς τῆς Βοιωτίας. Τὰ προσκυνήματα τῆς ἐκδρομῆς τῶν Ἐπάλξεων εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἱ. Μ. Μακαριωτίσσης (Δόμβραινα), Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ (Βάγια), Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (Μήλεσι). Τὸ πρόγραμμα θὰ διαμορφωθῇ ὅπως φαίνεται παρακάτω: Ἀναχώρηση 7:00 τὸ πρωί, ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου, Ὁμόνοια Ἱ. Μ. Μακαριωτίσσης (Δόμβραινα): Συμμετοχὴ στὴν Θεία Λειτουργία, Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ (Βάγια): Κοινοβιακὸ μεσημεριανὸ γεύμα, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (Μήλεσι): Συμμετοχὴ στὸν Ἐσπερινὸ τῆς Συγγνώμης. Περισσότερες πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 5230948 & 6987 353063.

 • «Χαίροις τῶν Ἀθηνῶν ἡ λαμπάς»

  «Χαίροις τῶν Ἀθηνῶν ἡ λαμπάς, ἡ ἐν τῶ βίῳ καιομένη καὶ φαίνουσα», ἀνευφημεῖ ὁ ὑμνογράφος σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ τροπάρια τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης ποὺ τιμάει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μάλιστα ἡ περιώνυμος πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Πράγματι, ἡ Ἁγία σὲ ὅλη της τὴν ἐπίγεια ζωὴ ἔλαμψε διὰ τῶν ἀρετῶν τοῦ βίου της καὶ διὰ τῶν κοινωνικῶν της ἔργων. Διακρίθηκε γιὰ τὴν εὐσέβεια, τὴν σοφία, τὴν σεμνότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγαπητική της προσφορά, κυρίως ὅμως γιὰ τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀνδρεία της. Προέβαλε μάλιστα κάποιες ξεχωριστὲς ἀντιστάσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀξίζει ἰδιαιτέρως νὰ τὴν τιμοῦμε: α) Κατ’ ἀρχὰς ἀντιστάθηκε στὸ κοινωνικὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς της καὶ κάθε ἐποχῆς. Αὐτή,…

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Τελετὴ Ἁγιασμοῦ Τὴν Κυριακὴ 19 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 τὸ πρωΐ, στὴν Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῃ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους (2021-2022) καὶ θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν  Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας γιὰ τὴν πορεία καὶ τὶς προοπτικὲς τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου. Θὰ ἀκολουθήσῃ πολιτιστικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις». Ἡ ὁμιλία θὰ μεταδοθῇ καὶ διαδικτυακῶς, ἀπὸ τὸν σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων, ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ἀπὸ τὸν συνεργαζόμενο διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Σημ.: Γιὰ τὴν ἀσφάλεια ὅλων τηροῦνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 • Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

  Ἐὰν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν, θὰ πραγματοποιηθῆ κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 20 Ἰουνίου προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Δαυὶδ στὴν Εὔβοια καὶ στὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.Πληροφορίες στὰ τηλ.: 2105230948, 6987353063