Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ Ἐξόρμηση

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 4 Ἰουνίου, θὰ πραγματοποιηθῆ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ μονὲς τῆς Ἀρκαδίας καὶ τῆς Ἀργολίδας.

Τὰ μοναστήρια ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦμε εἶναι:

  • Ἡ Ἱ.Μ. Ὁσίας Μακρίνης Κιβερίου
  • Ἡ Ἱ.Μ. Λουκοῦς (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) καὶ
  • Ἡ Ἱ.Μ. Παναγίας Μαλεβῆς.

Δηλῶστε ἐγκαίρως συμμετοχὴ στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6987 353063 & 6936 901606.