Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση

Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, β’ ὄρ.

Τὸ καλομαγειρεμένο φαγητό, τὸ δωρεὰν κρασὶ καὶ τὰ ἀναψυκτικά, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία μας καὶ ἡ καλὴ διάθεση θὰ δημιουργήσουν ἕνα οἰκογενειακὸ κοινοβιακὸ πνεῦμα ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὴν δυσμενῆ γύρω μας κατάσταση καὶ θὰ μᾶς προετοιμάσῃ γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ δηλώσουν τὴν συμμετοχή των μέχρι τὴν Παρασκευὴ τὸ ἑσπέρας, 11 Νοεμβρίου, στὰ τηλέφωνα: 210-5230948, 6987353063.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις.