Φύλλα ἐφημερίδας

ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Φύλλο Νοεμβρίου 2022

Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν βλέπετε τὸ ἀρχεῖο, υπάρχει σὲ φωτογραφία ἀπὸ κάτω.