Μακρίνα Ράγκα

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Ὑπὸ τῆς Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα μαζί μας στὴ διαδικτυακὴ παρέα μας, θὰ ἔχουμε τὴν ἀδελφή μας Μακρίνα Ράγκα τὸ ἀπόγευμα, στὶς 7:00 μ.μ.. Εἶναι καλὸ ἄραγε νὰ μένουμε παγιωμένοι σὲ προκαταλήψεις καὶ στερεότυπα, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ κάποια ἀπὸ αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἔχουν ξεπεραστεῖ;

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com