Βασίλειος Μπαμπίλης

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ

Ἀς δοῦμε κάποιες βασικὲς στιγμές, ἐλάχιστα πράγματα καὶ στοιχεία ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ κάποιες βασικὲς διαφοροποιήσεις ποῦ αὐτὸς προσαρμόζεται, ἀνάλογα μὲ τὴν μέρα καὶ τῆν ἐκκλησιαστικὴ περίοδο που διανύουμε.

Ἀπόψε στὶς 7:οο μ.μ. ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com