Βασίλειος Τσούπρας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα

Γιὰ τὸ ἡμερολόγιο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἑορτολόγιο θὰ μᾶς μιλήσει σήμερα Κυριακὴ 10 Ἰανουαρίου 2021 ὁ Θεολόγος καὶ Κοινωνιολόγος κ.Βασίλειος Τσούπρας. Τὶ χρειάζονται, πῶς μέτραγε ὁ ἄνθρωπος τὸ χρόνο του, τὶ εἶναι ὁ Χρόνος, πῶς πρέπει καὶ πῶς τὸν διαχειριζόμαστε καὶ ποιὰ ἡ διαφορὰ παλαιοῦ (πάτριο) καὶ νέου ἡμερολογίου γιὰ τὰ ἑκλησιαστικὰ πράγματα!

Ἀπόψε Κυριακὴ στὶς 7:οο μ.μ. ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

synpasitoisagiois.radio12345.com