• Ἀνάλυση Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

  Σήμερα, Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2023 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, θὰ κάνῃ μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν σημερινὴ Ευαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλὴ Ἀκρόαση!

 • Θεοῦ Θέα Θεῖον Θαῦμα

  Σήμερα, Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! Ἐπικοινωνία:️ 6987 353063

 • Εἰσερχόμενοι στὸ Τριώδιο

  Σήμερα, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

  ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ Ὁ γνωστὸς Θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ ἀφορμὴ τὴν Εὐαγγελικὴ Περικοπὴ ποὺ ἀκοῦσαμε σήμερα Κυριακὴ 6/11/2022. Ἀκούσαμε τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον (η’ 41-56) περὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς 12ετοῦς κόρης τοῦ Ἰαείρου καὶ τῆς ἰάσεως τῆς αἱμοροούσης.

 • Ο Χριστός σταυρός σώζει

  Σήμερα, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ανακοίνωση

  Αμέσως μετά την προγραμματισμένη εκπομπή του κ. Τσούπρα σήμερα στις 8:00 μ.μ., με θέμα: Χριστιανισμός και πλούτος, θα ακουστεί σε επανάληψη η χθεσινή εκπομπή της κας. Μπεκρή, με θέμα: «Οἱ σπουδαῖες ἐξελίξεις μετὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη τὴν 3η Σεπτεμβρίου 1843».

 • Μέριμνα ἤ ἀμεριμνησία;

  Σήμερα, Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἡ ἁγιότης: Μέσο ἤ σκοπὸς τῆς καταξιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;

  Σήμερα, Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Πίστις μετὰ γνώσεως ἤ ὄχι

  Σήμερα, Κυριακή 1 Μαΐου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Εξουσία και διακονία

  Σημερα, 10 Απριλίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ὁ Μέγας Κανών

  (Ἀνδρέου Κρήτης) Κυριακὴ 3 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλή ακρόαση! Επικοινωνία: 6987353063