Βασίλειος Τσούπρας,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ο πολύαστρος ουρανός της Ορθοδοξίας

Σήμερα, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063