Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063