Βασίλειος Τσούπρας,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Εἰσερχόμενοι στὸ Τριώδιο

Σήμερα, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με τον κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο – κοινωνιολόγο.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063