• Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ οἱ τρεῖς λειτουργίες τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

  Σάββατο 28 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό. Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλή ακρόαση! Πληροφορίες: 6987353063

 • Τὸ καθῆκον τῶν ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς διεθνεῖς συρράξεις καὶ στὶς ντόπιες παραβάσεις.

  Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό. Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλή ακρόαση! Πληροφορίες: 6987353063

 • Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

  Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό. Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλή ακρόαση! Πληροφορίες: 6987353063

 • Τὰ τέσσερα πτυχία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

  Σήμερα Σάββατο 8 Ἰανουαρίου στὶς 8μ.μ. θὰ ἀκούσουμε τὸ σχόλιο γιὰ τὸν Ἁγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη, θεολόγου καὶ μουσικοῦ, γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, ποὺ τὴν 7η Ἰανουαρίου ἡ Ὁρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου στὴν πρῶτη α΄ μεθέορτο ἡμέρα τῶν Θεοφανίων. Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἰθουσα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ καὶ παράλληλα θὰ ὑπαρχει ἀναμετάδοση ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἀλλὰ καὶ τὸν ΣΥΝ ΠΑΣΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τὸ πιστὸ ἀντίγραφο ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ…

 • Ἀφιέρωμα στὸν πρωτομάρτυρα καὶ ἀρχιδιάκονο Στέφανο

  μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιογραφικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Στεφάνου Τὴν Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. θὰ διαβαστοῦν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Ἐπάλξεων μὲ τίτλο «Ὁ πρωτομάρτυς καὶ ἀρχιδιάκονος Στέφανος». Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

 • Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

  τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη Σήμερα, Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Μαθήματα ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

  Ξεκίνησαν ἤδη, συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Σάββατο 20 Μαρτίου τὰ μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Κάθε Σάββατο στὶς 17:00μ.μ. θὰ γίνονται μαθήματα γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ. Τὰ μαθήματα θὰ γίνονται ἀπὸ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, κάτοχο πτυχίου Φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν. Γιὰ νὰ ἀκούσετε καὶ νὰ συμμετέχετε, ἀν θέλετε, πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

 • Μορφὲς Ἁγιότητας

  τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη Σήμερα, Σάββατο 26 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

  τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη Ἐκτάκτως σήμερα, Δευτέρα 14 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Ἅγιος Κωνσταντίνος, Ἅγιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης καὶ ἡ οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας

  τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη Σήμερα, Σάββατο 22 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Ἡ κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας

  Τὴν Κυριακὴ 16 Μαΐου καὶ ὥρα 8 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, θὰ πραγματοποιηθῇ διαδικτυακὰ σύσκεψη γιὰ τὴν Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ συμμετοχὴ προσώπων μὲ κοινωνικὴ δράση. Εἶναι ἀνάγκη νὰ κατανοήσωμε ὅλοι ὅτι ἡ κοινωνικότητα εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία βασικὰ ἔργα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ βασικὸ μέλημα τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καὶ δράσεως. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟκαὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

 • Ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

  ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, 1η Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἀς παρακολουθήσουμε τὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μπαμπίλη ποὺ θὰ ἀναλύσει τὸν κατηχητικὸ λόγο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ποὺ θὰ ἀκούσουμε στὴν ἀποψινὴ θεία λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

 • Τηλε-ἐκδήλωση μνήμης

  Οἱ Ἐπάλξεις, τιμῶντας τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων (24 Ἀπριλίου 1915) θὰ πραγματοποιήσουν διαδικτυακῶς, τὸ Σάββατο 24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἐκδήλωση μνήμης μὲ ἀρμένικη μουσικὴ καὶ ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν θεολόγο κ. Βασίλειο Μπαμπίλη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com