Βασίλειος Μπαμπίλης,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Τὸ καθῆκον τῶν ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς διεθνεῖς συρράξεις καὶ στὶς ντόπιες παραβάσεις.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό.

Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Καλή ακρόαση!

Πληροφορίες: 6987353063