Βασίλειος Μπαμπίλης,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ οἱ τρεῖς λειτουργίες τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

Σάββατο 28 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό.

Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Καλή ακρόαση!

Πληροφορίες: 6987353063