Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •  Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, νομικό-γεωστρατηγικὸ ἀναλυτή, μὲ θέμα: «Τὸ διαχρονικὸ νόημα τοῦ ἱστορικοῦ «ΟΧΙ».
  • Ἐπετειακὰ καὶ ἔντεχνα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.