Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •  Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, νομικό-γεωστρατηγικὸ ἀναλυτή, μὲ θέμα: «Τὸ διαχρονικὸ νόημα τοῦ ἱστορικοῦ «ΟΧΙ».
  • Ἐπετειακὰ καὶ ἔντεχνα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.