Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Πρὸς τοὺς δασκάλους τῆς Κύπρου

τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίνου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως

Σήμερα η Κύπρος εἶναι χωρισμένη μὲ μιὰ ματωμένη γραμμὴ καὶ τὸ βόρειο τμῆμα της στενάζει στὰ χέρια βάρβαρου κατακτητῆ. Ἀλλὰ τὸν ἱερὸ μαρτυρικὸ αὐτὸν λαὸ τὸν ἐπισκοπεῖ ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἱστορική του πορεία, χαραγμένη μὲ αἷμα καὶ δάκρυα, τὴν κατευθύνει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὶς ἀρετὲς τῶν Κυπρίων. Μπορεῖ κάποιοι πολιτικοὶ ἡγέτες νὰ λιποψυχοῦν, ὁ λαὸς ὅμως τῆς Κύπρου ὄχι.

Ὅταν θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ ὓποπτα καὶ θὰ φτάσει ἡ ὣρα ποὺ οἱ ἡγέτες καὶ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδας θἄχουν μπροστὰ στὰ μάτια τους τὸ ὅραμα τῶν γενναίων παλληκαριῶν τῆς Κύπρου, ποὺ τώρα κοιμοῦνται στὰ φυλακισμένα μνήματα, τότε θὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ καθαρίσει ὁ τόπος ἀπὸ βάρβαρο ποδάρι καὶ ἀπὸ ἀπαίσιες μνῆμες τῆς προδοσίας﮲ καὶ τὸ ὂνειρο τῆς λευτεριᾶς, τῆς ὁλόκληρης λευτεριᾶς, θὰ γίνει πραγματικότητα. Καὶ ἡ Κύπρος μας θὰ ξαναγίνει ὁλόκληρη Ἑλληνική.

Βέβαια θὰ γίνει Ἑλληνική, ὅταν οἱ κάτοικοί της θὰ αἰσθάνονται Ἕλληνες καὶ θὰ καλλιεργοῦν μέσα τους καὶ μέσα στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν τους τὸ Ἑλληνικὸ ὕφος. Ἀλλιῶς, μὲ ἀλλοτριωμένες συνειδήσεις καὶ μὲ ὑποδούλωση στὸν Εὐρωπαϊκὸ καὶ Ἀμερικάνικο μοντερνισμό, σὲ τὶ θὰ τοὺς χρησιμεύσει ἡ ἐλευθερία;

Γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐπανένωσης τοῦ νησιοῦ εἶναι ζήτημα ὑψηλῆς παιδείας. Ἀπὸ τὶς οἰκογένειες, ὅμως, ἔρχονται μηνύματα κακὰ καὶ ὁ ἐχθρὸς δὲν ἔρχεται πλέον ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τὰ σύνορα ἀλλὰ κάτω ἀπ’ τὰ βιβλία τῆς ἱστορίας.

Ὅποιοι, λοιπόν, θέλουνε νὰ ὀνειρεύονται σύντομα μιὰ ἐλεύθερη καὶ ὁλόκληρη Κύπρο, πρέπει νὰ σπουδάσουν μὲ εὐλάβεια στὸ φρόνημα καὶ στὴν καλλιέργεια τῶν οἰκογενειῶν ἐκείνων ποὺ ἔδωσαν στὴν Κύπρο καὶ στὸν κόσμον ὅλον τοὺς Γρηγόρηδες Αὐξεντίου καὶ τοὺς Εὐαγόρες Παλληκαρίδηδες.
Μόνο τότε θὰ εἴμαστε ἄξιοι νὰ δοῦμε τὰ ὄνειρά μας πραγματικότητα.

(διασκευή, όπως δημοσιεύτηκε στο φύλλο 781 των Επάλξεων)