Σοφία Μπεκρή

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΗ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

“Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν ἔλευση ἑνὸς παγκόσμιου Λυτρωτῆ”
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στὶς 7:00 μ.μ.,
μὲ τὴν Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο-θεολόγο.
-Γιατὶ ὅλοι οἱ λαοὶ περίμεναν ἕναν Λυτρωτή; 
-Τί ἦταν τὸ “Πρωτευαγγέλιο”;
-Ποιός θεωρεῖται ὁ κατ’ ἐξοχὴν μεσσιανικός προφήτης καὶ ποιός “τύπος τοῦ Μεσσία”;
-Τί εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιὰ τὸν Χριστό; 
-Πῶς περίμεναν ἄλλοι λαοὶ τὸν Μεσσία; 
…αὐτὰ καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα…
στὴν σημερινὴ διαδικτυακή μας ἐκπομπή,
στοὺς συνδέσμους:

Ὑπὸ τῆς Φιλολόγου καὶ Θεολόγου κ. Σοφίας Μπεκρῆ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ https://synpasitoisagiois.radio12345.com/