Γενικά,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Οἱ Ἐκδόσεις μας

Παρακάτω μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις μας. Σύντομα θὰ ἐνημερώσουμε τὸ παρὸν ἄρθρο μὲ ὅλες τὶς Ἐκδόσεις τῶν Ἐπάλξεων.

 

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες καθῶς καὶ παργγελίες μπορεῖτε πάντα νὰ ἐπικοινωνῆτε μαζί μας στὰ γνωστὰ τηλέφωνα ἐπικοινωνίας (210-5230948, 6936 901 608, 6976484106) καὶ βεβαίως μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e-mail), στὴν διεύθυνση epalxeis1974@gmail.com.

Ὁ Πρωτομάρτυς καὶ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος
Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων