Βασίλειος Μπαμπίλης

Πρόσωπα τῆς Θεῖας Οἰκονομίας καὶ τῆς Σαρκώσεως Τοῦ Υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ Θεοῦ

Ὑπὸ τοῦ Βασίλειου Μπαμπίλη

Πατήστε ἐδῶ http://epalxeis.caster.fm/

Ὅλα γίνονται γιὰ τὴν σωτηρία μας, γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου, ποὺ τόσο πολὺ μὰς τρομάζει, καὶ πολὺ περισσότερο τὸν αἰώνιο, τὸν ἀτελεύτητο θάνατο!

Πόσο τὸ ἔχουμε καταλάβει;

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ

Ἀς δοῦμε τὴν πορεία αυτὴ μέσα ἀπὸ πρόσωπα ἀναπάντεχα, κατακριτέα, ἁμαρτωλά καὶ ἀλλοεθνή, πρόσωπα ἐκτὸς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ Πατέρες καὶ Προφήτες πρὸ τῆς Χριστοῦ Σαρκώσεως .

Ἀς ἀκούσουμε ἀπὸ τὴ διαδικτυακή μας παρέα σχετικά, τὸ Σάββατο 19/12, στὶς 7:00

Πατήστε ἐδῶ http://epalxeis.caster.fm/