Μακρίνα Ράγκα

Ὁ κόσμος τῶν Ἀγγέλων

μάθετε πατώντας ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/

Ὁ Ἄρχων Μιχαὴλ καταπατῶν τὸν Ἐωσφόρο

Ὑπὸ τῆς κ. Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

Ἡ δημιουργεία τῶν Πνευματικῶν ὅντων ἀλλὰ καὶ ὁ λειτουργικὸς ρόλος. Ποιός ὁ λόγος τῆς ὕπαρξης τους καὶ ποιὰ ἡ θέση τους στὴ δημιουργεία γενικότερα. Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἐξέλιξή τους; γιατί διαφοροποιήθηκε ὁ λαμπρότερος μέχρι τότε ἄγγελος, δημιούργημα κι αὐτὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐωσφώρος; τὶ τὸν παρακίνησε; ποιὸς τὸν ἀντιμετώπισε κι αὐτὸν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους τῶν πνευματικῶν οὐρανίων δημιουργημάτων, τοὺς ὑπόλοιπους τῶν ἀγγέλων; ποιὸς ρόλος τῶν ἀρχαγγέλων; πολλὰ τὰ ἐρωτήματα καὶ ἡ ἀδελφή μας, ἡ Μακρίνα Ράγκα θὰ μὰς μιλήσει γιὰ αὐτὰ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12/2020 ΣΤῊ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΑ πατώντας ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/