Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Γεωργία Τσούπρα (1938-2023)

Ἡ Γεωργία Τσούπρα, τὸ γένος Καραβία, γεννήθηκε στὸ χωριὸ Παναγούλα Ξηρομέρου Αἰτωλοακαρνανίας. Ἦταν τὸ ἕκτο τέκνο ἀπὸ τὰ ὀκτὼ τῆς οἰκογένειας Χρῆστου καὶ Σοφίας Καραβία. Ἐξ αἰτίας τῶν ταραγμένων ἐκείνων χρόνων ποὺ ἐπακολούθησαν τὴν ἀπελευθέρωση, ἔμεινε ὀρφανὴ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Τὴν ἀνατροφὴ καὶ ἀποκατάστασή της ἀνέλαβε ὁ θεῖος της Ἰωάννης Καραβίας, ὁ γνωστὸς ἥρωας τῆς Πίνδου. Ἔμαθε ἄριστα ραπτικὴ καὶ ἔπιασε δουλειὰ στὴν ἱματιοθήκη τοῦ Κ.Α.Τ..

Παραλλήλως, προσέφερε κοινωνικὸ ἔργο ὡς ἐθελόντρια, ἰδιαιτέρως στὴν βιβλιοθήκη τυφλῶν ὅπου ἐκεῖ ἐγνώρισε τὸν τελειόφοιτο τότε τῆς θεολογίας Βασίλη Τσούπρα. Ἐτέλεσαν τοὺς γάμους των τὸν Ἰανουάριο τοῦ ’64 καὶ παραιτήθηκε ἀπ’ τὴν δουλειά της καὶ ἀκολούθησε τὸν σύζυγό της στὸ κηρυκτικό του ἔργο. Συνέχισε τὴν κοινωνική της προσφορά, ἰδιαίτερα στὴν συνοικία τῶν Ἀχαρνῶν. Πρωτοστάτησε στὴν ἵδρυση τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ προσέφερε ἀντιαιρετικὸ ἔργο.

Ἀπέκτησε πέντε τέκνα, μὲ ἀνώτατες σπουδὲς καὶ τὰ πέντε. Τῆς ἔμελλε ὅμως νὰ πιῇ πικρὰ ποτήρια πόνου μὲ τὴν ἀπώλεια τῶν δύο πρώτων τέκνων, Νέστορος καὶ Γεωργίου. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2022, μετὰ ἀπὸ ἀπότομη πτώση τῆς παρουσιάστηκαν καὶ ἄλλες βαριὲς ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες τῆς προξένησαν τὸν θάνατο πρὸς ἀνείπωτη θλίψη συζύγου, ὑπολοίπων τέκνων, ἐγγονῶν καὶ φίλων.

Εὐχόμαστε ὁ ἀναστὰς Κύριος ἵνα ἀναπαύσῃ εἰς τὸν ἱερὸ Παράδεισο τῆς Βασιλείας Του καὶ νὰ χαρίσῃ στὰ ἐναπομείναναντα μέλη τῆς οἰκογενείας της δύναμη καὶ ὑπομονὴ νὰ ἀντέξουν τὸν πόνο τῆς ἀπωλείας τῆς καλοσυνάτης καὶ δυναμικῆς συζύγου, μητέρας, μάμμης καὶ πρωτεργάτριας τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καὶ δράσεως καὶ τοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων.

Σημ: Ἡ κηδεία της θὰ γίνη τὸ Σάββατο 6 Μαΐου 2023, στὶς 11:00 π.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Πέτρου Μενιδίου. («7η στάση Πάρνηθος» μὲ τὰ λεωφορεία Α10, Β10, 755, 755Β καὶ 721)