Βασίλειος Μπαμπίλης

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος καὶ ὁ ἐορτασμὸς τῆς ἀπελευθερώσεώς του ἀπὸ τὶς ἀλυσίδες του!

Ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη Θεολόγο

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἡ προσκύνηση τῆς τιμίας ἀλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου Πέτρου

Στὸ βιβλίο “πράξεις τῶν Ἀποστόλων” ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς διαβάζουμε γιὰ ἕνα ἀκόμη θαυμαστὸ γεγονὸς. Μέσα στὰ τόσα θαυμαστὰ ποὺ μᾶς μεταφέρει διαβάζουμε γιὰ τὴν διὰ μέσου ἀγγελικῆς παρέμβασης, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ, τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.

«Τὸν Κορυφαῖον καὶ πρῶτον τῶν Ἀποστόλων, τῆς ἀληθείας τὸν ἔνθεον ὑποφήτην, Πέτρον τὸν μέγιστον εὐφημήσωμεν».

Ἀς ἀκούσουμε γιὰ τὸ σχετικὸ συμβὰν καὶ τὶ ἄλλο αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει, μαζὶ μὲ τὶς προεκτάσεις ποὺ μπορεί συνειρμικὰ αυτὸ νὰ λάβει.

προσκύνηση τῆς τιμίας ἀλύσεως

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com