Μακρίνα Ράγκα

Μεταφυσικὲς τεχνικές – ΓΙΟΓΚΑ

Ὑπὸ τῆς δικηγόρου Μακρίνας Ράγκα

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ χρήση της καὶ οἱ τεχνικ΄ες τῆς γιόγκα… ἀπό ὅλους!

Θὰ ἔχουμε ὅλοι ἀκούσει γιὰ διάφορες τεχνικὲς ἤ ἀσκήσεις αὐτοσυγκέντρωσης, αὐτοπραγμάτωσης, ἡρεμίας, ἀλλὰ καὶ αὐτο-δικαίωσης, αὐτοθέωσης, μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο κτλ. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν εἰσχωρήσει στὸν εὐρὺ πληθυσμὸ σὰν μιὰ ἀπλὴ ἐναλλακτικὴ γυμναστική! Βέβαια θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ γιόγκα καὶ σὰν γυμναστικὴ ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ πολλαπλὲς μυοσκελετικὲς κακώσεις.

Ἀς τὴν καλωσορίσουμε στὴν γνωστὴ διαδυκτιακὴ ραδιοφωνική μας παρέα πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἐδῶ:synpasitoisagiois.radio12345.com