Βασίλειος Τσούπρας

Οἱ Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ πολυώνυμες αἱρέσεις

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα-Κοινωνιολόγου καὶ Θεολόγου ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ νὰ ἀκοῦστε πατῆστε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος

Ὁ Ἁγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ νὰ ἀκοῦστε πατῆστε ἐδῶ:http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά ἐδῶ:https://synpasitoisagiois.radio12345.com