π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἡ ζωὴ του καὶ τὸ ἔργο του

ἀκοῦστε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/

ἤ ἐναλλακτικά:
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Μὲ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ μοναδικό του ρόλο στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀρειανισμοῦ καὶ τὴν διατράνωση τῶν Ὀρθοδόξων θέσεων στὴν Α΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ τοὺς γενικότερους ἀγῶνες του μὲ τὸ βαθμό τοῦ διακόνου ποὺ ὅμως ἐκπροσώπισε ὅλα τὰ Πατριαρχεία.

Σήμερα Δευτέρα 7.00μμ ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιόφωνο

ἀκοῦστε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/

ἤ ἐναλλακτικά:
https://synpasitoisagiois.radio12345.com