Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης. Ἀπὸ ὑπηρέτης τῆς ἀνθρωπίνης διάκονος τῆς θείας δικαιοσύνης

Μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

ΣYNTONIΣTEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987 353063