Δήμητρα Μποζά,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἅγιοι καὶ ἑορτὲς τοῦ Αὐγούστου

Η Δήμητρα Μποζά διαβάζει βίους αγίων που εορτάζονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Σήμερα, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Συντονιστῆτε καὶ καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063