• Άγιος Νεκτάριος

  Η Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη διαβάζει αποσπάσματα από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., από τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ και ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλή ακρόαση! Επικοινωνία: 6987 353063

 • Ἅγιοι καὶ ἑορτὲς τοῦ Αὐγούστου (μέρος δεύτερο)

  Όσιος Νικάνωρ, ο θαυματουργός – Οσία Θεοδώρα της Σύχλας – Άγιος Τύχων, Επίσκοπος Ζαντόνσκ – Όσιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής ο και Σπηλαιώτης   Η Δήμητρα Μποζά διαβάζει βίους αγίων που εορτάζονται κατά τον μήνα Αύγουστο. Σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Συντονιστῆτε καὶ καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063  

 • Ἅγιοι καὶ ἑορτὲς τοῦ Αὐγούστου

  Η Δήμητρα Μποζά διαβάζει βίους αγίων που εορτάζονται κατά τον μήνα Αύγουστο. Σήμερα, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Συντονιστῆτε καὶ καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Φῶτα Θεογνωσίας (4ο μέρος)

  (ἕνα βιβλίο τοῦ ἀρχιμ. Νικήτα Εμμ. Βουτυρᾶ) Παρουσίαση μιᾶς ἀνθοδέσμης ἀκτίνων θείου φωτός – καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο (Μακροθυμἰα – Χρηστότης – Ἀγαθοσύνη – Πίστις – Πραότης – Ἐγκράτεια). Τρίτη 12 Ἰουλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Φῶτα Θεογνωσίας

  (ἕνα βιβλίο τοῦ ἀρχιμ. Νικήτα Εμμ. Βουτυρᾶ) Παρουσίαση μιᾶς ἀνθοδέσμης ἀκτίνων θείου φωτός – καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο (Μακροθυμἰα – Χρηστότης – Ἀγαθοσύνη – Πίστις – Πραότης – Ἐγκράτεια). Τρίτη 31 Μαΐου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Άγιοι των ημερών

  (Αγία Αργυρή η Νεομάρτυς, Απόστολος Θωμάς, Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ) Η Δήμητρα Μποζά διαβάζει τους βίους των αγίων που εορτάζονται αυτές τις ημέρες όπως τα καταγράφει ο Θεολόγος, Καθηγητής και παλαιό μέλος και συνεργάτης των Επάλξεων κ. Λάμπρος Σκόντζος. Σήμερα στις 8:00 μ.μ. στο διαδικτυακό ραδιόφωνο των Επάλξεων και στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Συν πάσι τοις Αγίοις. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη και οι συν αυτοίς μαρτυρήσαντες

  26/04/2022 Οι άγιοι της Μυτιλήνης διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει το βίο και νέα θαύματα των Αγίων της Μυτιλήνης Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια (μέρος 7ο)

  ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Τσούπρα διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 4 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει τὰ ἑπόμενα κεφάλαια τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τσούπρα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ σύντομα. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Ἀφιέρωμα στὸν πρωτομάρτυρα καὶ ἀρχιδιάκονο Στέφανο

  μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιογραφικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Στεφάνου Τὴν Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. θὰ διαβαστοῦν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Ἐπάλξεων μὲ τίτλο «Ὁ πρωτομάρτυς καὶ ἀρχιδιάκονος Στέφανος». Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

 • Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια (μέρος 6ο)

  ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Τσούπρα διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει τὰ ἑπόμενα κεφάλαια τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τσούπρα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ σύντομα. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια (μέρος 5ο)

  ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Τσούπρα διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει τὰ ἑπόμενα κεφάλαια τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τσούπρα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ σύντομα. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια (μέρος 4ο)

  ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Τσούπρα διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει τὰ ἑπόμενα κεφάλαια τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τσούπρα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ σύντομα. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • «Τὸ παιδὶ μὲ τὰ γαλανὰ μάτια»

  (μέρος 2ο) ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Τσούπρα διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει τὰ ἑπόμενα κεφάλαια τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τσούπρα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ σύντομα. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063