Δήμητρα Μποζά,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Φῶτα Θεογνωσίας (4ο μέρος)

(ἕνα βιβλίο τοῦ ἀρχιμ. Νικήτα Εμμ. Βουτυρᾶ)

Παρουσίαση μιᾶς ἀνθοδέσμης ἀκτίνων θείου φωτός – καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο (Μακροθυμἰα – Χρηστότης – Ἀγαθοσύνη – Πίστις – Πραότης – Ἐγκράτεια).

Τρίτη 12 Ἰουλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.. Διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063