Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σοφία Μπεκρή

Χαῖρε, διʹ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει, χαῖρε διʹ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει

Πέμπτη 10 Μαρτίου καὶ ὥρα 8:00μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063