Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Σύσκεψη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἕλληνος Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ διοργανώνεται, τὴν Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ., Ἑσπερίδα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μὲ γενικὸ θέμα:

«Τρόποι στηρίξεως καὶ διαδόσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας».

Θὰ ὁμιλήσῃ ἡ κα Μαρία Γιατράκου, Δρ. Φιλολογίας – Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα:

«Ἡ διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ συμβολή της στὴν ἀνθρωπότητα.»

Θὰ ἀκολουθήσουν παρεμβάσεις ἀπό:

  • τὴν κα Ἀριστέα Τόλια, ὁμότιμη καθηγήτρια Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρο του ΟΔΕΓ & Γενικὴ Γραμματέα τοῦ Πολιτιστικοῦ Σωματείου «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά».
  • τὸν κο Ἀντώνιο Ἀντωνᾶκο, Κλασσικὸ Φιλόλογο, Ἱστορικὸ & συγγραφέα.
  • τὸν κο Δημήτριο Βερδελή, νομικό.
  • τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἄσσου Τιμόθεο.

 Συντονίζει ἡ κα Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος & θεολόγος.


 Στὴν ἐκδήλωση θὰ συμμετάσχῃ καὶ ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων μὲ ἀντιπροσωπευτικὰ ἄσματα ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σημ.: Θὰ ὑπάρξῃ δυνατότητα γιὰ διαδικτυακὴ παρακολούθηση τῆς ἐκδηλώσεως στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84107999848?pwd=CEnnF3khV7a4JkgRT5gYa0x4T0UQSC.1

Meeting ID: 841 0799 9848

Passcode: ep53mK