Χωρίς κατηγορία

«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ κοινωνική των προσφορά.» 31/1/2015

Τὸ Σάββατο 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:

Τὸ Σάββατο 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ κοινωνική των προσφορά.».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.