Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σοφία Μπεκρή

Τὸ ὅραμα τοῦ Καποδίστρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

          Τὸ Σάββατο 1η Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος, μὲ θέμα:

«Τὸ ὅραμα τοῦ Καποδίστρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.