Βασίλειος Μπαμπίλης

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ

Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2020 στίς 6.30μμ θὰ ἀκούσουμε τὸν θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη σὲ κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴ θεραπεία τῆς αἱμοροούσης γυναικὸς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς θυγατρὸς τοῦ άρχισυναγώγου Ἰαείρου.

Μετὰ ἀπὸ παρακλήσεις τῶν ἀκροατῶν, ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ άκοῦσουν τὶς ζωντανὲς ἐκπομπὲς λόγῳ ἐργασἰας αὐτὲς νὰ ἐπαναλαμβάνονται. Ὑπάρχει ἡ σκέψη νὰ άναπαράγωνται οἱ ζωντανὲς ὁμιλίες καὶ σὲ ἄλλες ὥρες, ὅπως π.χ. στὶς 10.30μμ τῆς ἰδίας μέρας καὶ στὶς 11πμ τὴς ἐπόμενης μέρας. Μὲ τὴ βοὴθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὸ προσπαθήσουμε.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας.