Μακρίνα Ράγκα

ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τὸ Σάββατο στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Πώς φανταζόμαστε ἀλήθεια τὴν παγκοσμιοποίηση;
Ἔτσι;
Ἔτσι;
ἤ κάπως ἔτσι;

Πώς θὰ ἀλήθεια ζοῦμε ἤ καλύτερα πὼς θὰ θέλαμε νὰ ζοῦμε τὴν παγκοσμιοποίηση;

Σὲ αὐτὸ τὸ βασανιστικὸ ἤ καὶ ζωτικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν παραπέρα ζωὴ μας θὰ προσπαθήσει νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφή, φίλη καὶ νομικός, ἀπὸ τὰ παλιὰ μέλη τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, ἡ Μακρίνα Ρὰγκα. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ διαυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ αὔριο Σάββατο στὶς 6.30 μμ