Σοφία Μπεκρή

Πρόσεχε σεαυτῷ Β’μέρος

Πρόσεχε σεαυτῷ: epalxeis.caster.fm

Ὁμιλία τῆς

κ. Σοφίας Μπεκρῆ, φιλολόγου-θεολόγου,

μὲ ἀφετηρία τον ὁμώνυμο λόγο τοῦ

Μεγάλου Βασιλείου, συνεχίζει τὴ σχετικὴ της ἀνάλυση, στὸ δεύτερο μέρος.
Ποιά σχέση ἔχει ἡ συχνὴ σημερινὴ προτροπὴ “Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου” μὲ τὴν νοηματοδότηση ποὺ τῆς δίνει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸν λόγο του; 
β΄ μέρος αὐτὴν τὴν

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, 19:00μ.μ. στὴ διαδυκτιακὴ μας παρὲα, πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm