Μαγδαληνή Κόκορη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὑπὸ τῆς Ἰατροῦ καὶ Θεολόγου Μαγδαληνῆς Κόκορη

http://epalxeis.caster.fm/ ἀλλὰ καὶ ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

Σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 στὶς 6:00 μ.μ. ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, θὰ ἀκοὺσουμε μιὰ πολύ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση τὴς Ἰατροῦ καὶ Θεολόγου Μαγδαληνῆς Κόκορη μὲ τὴν ὑπεὐθυνη τῆς χορωδίας καὶ στέλεχος Διατροφολογίας Δήμητρα Μποζᾶ, γιὰ διάφορα ἐνδιαφέροντα ἰατρικὰ καὶ θεολογικὰ θέματα μὲ ἀφορμὴ τὴν τρέχουσα ἐπικαιρότητα.

Ἡ συζήτηση θὰ μεταδοθεῖ σὲ ἐπανάληψη ἀμέσως μετὰ.

Ὅσο διαρκεῖ ἡ ζωντανὴ μετάδοση θὰ ὑπάρχει δυνατότητα συμμετοχῆς τὼν ἀκροατῶν μέσω τηλεφώνου (6978 353063) ἥ διαδικτυακῶν μηνυμάτων (chat). Ἡ ἐκπομπὴ θὰ μεταδίδεται καὶ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

http://epalxeis.caster.fm/ Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com/