Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Απολυτίκιο. Ήχος α’.
Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου,
ως δεξαμένην τον λόγον σου
Συνεχίστε την ανάγνωση Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, 26/12/2012, Πνευματικὸ κέντρο Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου (6:00 μ.μ.)

Γιὰ τὰ Χριστούγεννα & τὸν Ἅγιο Στέφανο
 Tετάρτη 26 Δεκεμβρίου ὥρα 6:00 μ.μ.

              Πνευματικὸ κέντρο
Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου
(ὁδὸς Ἀνδρεοπούλου & Κυπριάδου, κάτωθεν Ἱ.Ν.)
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
           – Παρακολούθηση τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου
– Προσφορὰ τσαγιοῦ καὶ ἄλλων κερασμάτων
Συνεχίστε την ανάγνωση Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, 26/12/2012, Πνευματικὸ κέντρο Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου (6:00 μ.μ.)

Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου 22/12/2012 (7:00 μ.μ.)

Τὸ Σάββατο 22 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:

Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου.

Θὰ ἀκολουθήσουν χριστουγεννιάτικα ἄσματα καὶ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου 22/12/2012 (7:00 μ.μ.)

«Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα» (16/12/12 στις 6.30 μ.μ.) Ομιλία π. Γεωργίου ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

 

 

Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς μὲ θέμα:
«Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα»
Θὰ ἀποδοθοῦν χριστουγεννιάτικα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις» καὶ θὰ προσφερθοῦν τσάι καὶ κεράσματα.


Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ἀλήθεια καὶ μυθολογία γιὰ τὰ Χριστούγεννα» (16/12/12 στις 6.30 μ.μ.) Ομιλία π. Γεωργίου ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

«Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση» 8/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξετε ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰάκ. Δ’, 7) 

Τὸ Σάββατο 8 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση».

Συνεχίστε την ανάγνωση «Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση» 8/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Ναί, ὑπάρχει σωτηρία (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ Δεκεμβρίου 2012, βλ. Συνημμένο)

     Δεινή, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, δεινή, ἄσχημη καὶ καταστρεπτικὴ εἶναι ἡ κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ χώρα μας. Παντοῦ χρέη, πολλὰ χρέη στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἀνεργία, ἀνασφάλεια, ἄγχος, ἀπογοήτευση καὶ γενικὸς μαρασμός. Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ παίρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενιτειᾶς, γιὰ νὰ βροῦν ἕνα κομμάτι ψωμί. Ἄλλοι ψάχνουν τὸν 21ο αἰῶνα στὰ σκουπίδια νὰ βροῦν λίγη τροφή καὶ δυστυχῶς μερικοὶ συμπατριῶτες μας, πνιγμένοι ἀπὸ τὰ χρέη καὶ τὰ οἰκογενειακὰ βάρη, θέτουν τέρμα στὴν ζωή των, μὲ ὅ τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν οἰκογένειά των καὶ τὴν γύρω κοινωνία.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ναί, ὑπάρχει σωτηρία (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ Δεκεμβρίου 2012, βλ. Συνημμένο)

«Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του», 1/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,στὴν Ὁμόνοια θὰ ὁμιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του».

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του», 1/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

«Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ», Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 στις 7 μ.μ.

«Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ», 

συζήτηση στις Επάλξεις, Ζήνωνος 3, Ομόνοια

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ», Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 στις 7 μ.μ.