Γιατί απέτυχαν τα απελευθερωτικά κινήματα

 

   Κάθε φορά που μελετάμε την περίοδο της τουρκοκρατίας διερωτόμαστε γιατί, ενώ είχαμε τόσες εξεγέρσεις και τόσες απελευθερωτικές κινήσεις, καμία από αυτές δεν κατόρθωσε να σημειώσει επιτυχία και να απελευθερώσει όλο το σκλαβωμένο Γένος. Το γεγονός μάλιστα ότι οι Έλληνες και οι γύρω ορθόδοξοι λαοί ήσαν πολυπληθέστεροι από τους Τούρκους, ιδιαίτερα στην κυρίως Ελλάδα και στα παράλια της Μικράς Ασίας, κάνει το ερώτημα αυτό πιο έντονο.

Συνεχίστε την ανάγνωση Γιατί απέτυχαν τα απελευθερωτικά κινήματα

Σύσκεψη γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ, Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

       Τὸ Σάββατο 3 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διοργανώνεται στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,      Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, ἑσπερίδα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ σήμερα».
  Θὰ ἐξεταστοῦν τὰ ἐπιμέρους θέματα:
• Ἡ κατὰ τόπους κατάσταση τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὶς ἡμέρες μας.
• Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπὶ τῆς πορείας τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Συνεχίστε την ανάγνωση Σύσκεψη γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ, Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Πρὸς γενικὴ ἀντικατάσταση

                                                          
      Στὸ προηγούμενο φύλλο, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἐξετάσαμε λεπτομερῶς τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ νεοέλληνες, παρὰ τοὺς τόσους ἀγῶνες καὶ τὶς τόσες προσπάθειες γιὰ λευτεριὰ καὶ πρόοδο, ξαναγίναμε πάλι ραγιάδες. Καὶ τὸ χειρότερο παραμένουμε ἀκόμη ραγιάδες, χωρὶς καμμιὰ προοπτικὴ γιὰ λευτεριὰ καὶ πρόοδο.
Συνεχίστε την ανάγνωση Πρὸς γενικὴ ἀντικατάσταση

Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2012, Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

   26 Φεβρουαρίου 2012,  Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.

     Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεων καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

Συνεχίστε την ανάγνωση Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2012, Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

Ψήφισμα ἑνότητος καὶ συνεργασίας. Πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινοὺς ἀγῶνες

    Ψήφισμα ἑνότητος καὶ συνεργασίας

    Πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινοὺς ἀγῶνες     

             Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2012 οἱ συνελθόντες στὴν Ἀθήνα σὲ γενικὴ σύσκεψη πρὸς ἐξεύρεση τρόπων ἀντιμετωπίσεως τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα μας, μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις ἀποφασίζουμε ὁμοφώνως καὶ ψηφίζουμε τὰ παρακάτω:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ψήφισμα ἑνότητος καὶ συνεργασίας. Πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινοὺς ἀγῶνες

Ἀποκριάτικη συνεστίαση, Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη συνεστίαση

Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἀποκριάτικη συνεστίαση, Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

“Οἱ Πατέρες καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα” Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

 

Ἐλεύθερη συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

          Διευθύνει ὁ Ἀλέξανδρος Τσούπρας, διδάκτωρ Βιοχημείας.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Συνεχίστε την ανάγνωση “Οἱ Πατέρες καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα” Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Κοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

 

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν  εὐλογία καὶ τὴν κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

Συνεχίστε την ανάγνωση Κοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση, Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση

Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

 Ἐν ὄψει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μὲ πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, μὲ ἄφθονα κεράσματα καὶ μὲ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Συνεχίστε την ανάγνωση Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση, Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

 

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση

 

Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

 

 Ἐν ὄψει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μὲ πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, μὲ ἄφθονα κεράσματα καὶ μὲ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Συνεχίστε την ανάγνωση Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος

Τριήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Ἡ Ε.Χ.Ε. προγραμματίζει γιὰ τὸ τριήμερο 29 Ἀπριλίου ἕως 1 Μαΐου τριήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ μοναστήρια καὶ ἀξιοθέατα τῆς ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ ἀνατολικῆς Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα: 210-5230.948 & 6936-901606.

Συνεχίστε την ανάγνωση Τριήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Βραδυνὸ προετοιμασίας:Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου 2011

 

                  Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.  στὶς Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. (πλ. Ὁμονοίας)

θὰ πραγματοποιηθῇ πνευματικὸ βραδυνὸ πρὸς προετοιμασία γιὰ τὴν καλύτερη βίωση τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση Βραδυνὸ προετοιμασίας:Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου 2011

Αποκριάτικη Συνεστίαση: Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 1.30 μ.μ.

    ἀποκριάτικη συνεστίαση τῆς κινήσεως μας θὰ γίνῃ τὴν  Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

                          στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις» Ζήνωνος 3, β΄ ὄροφος (πλ. Ὁμονοίας).

Συνεχίστε την ανάγνωση Αποκριάτικη Συνεστίαση: Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 1.30 μ.μ.