ΣΗΜΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σήμερα 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση των Επάλξεων του Αιγάλεω.Θα  πλαισιωθεί από τα αντίστοιχα τμήματα το χορευτικό και τη χορωδία της πολιτιστικής μας κίνησης.

    Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8 μμ
έξω από τον Ιερό Ναό του αγιόυ Συρίδωνα του Αιγάλεω .
                         Σας περιμένουμε 

Συνεχίστε την ανάγνωση ΣΗΜΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Ε.Χ.Ε. σᾶς προσκαλοῦμε τὴν Τετάρτη 27 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μμ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια σὲ γενικὴ συγκέντρωση, μὲ θέμα:

«Συμπεράσματα ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων».

Θὰ μιλήσουν ἐκπαιδευτικοί, δικηγόροι καὶ κοινωνιολόγοι

Συνεχίστε την ανάγνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση) Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Ε.Χ.Ε(Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. 104 37, Ἀθήνα

Τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

e-mail: btsoupras@yahoo.gr

Ἀθήνα, 21-6-2012

 

 

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

Συνεχίστε την ανάγνωση Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση) Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Πρὸς τὸν ἀγωνιζόμενο ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ λαὸ

Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
   Χαίρετε πάντοτε μὲ τὴν χαρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὴν ἀνεκλάλητη καὶ φωτίζεσθε μὲ τὴν ἐνεργοποιητικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Mὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθῆ Γενικὸ Προσκλητήριο τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, προσώπων καὶ ὁμάδων.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Πρὸς τὸν ἀγωνιζόμενο ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ λαὸ

Μπροστὰ στὶς ἐκλογὲς

Καλούμαστε καὶ πάλι σὲ λίγες μέρες νὰ ψηφίσουμε. Πρὶν ὅμως κάνουμε
τὴν ἐπιλογή μας, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὰ ἀκόλουθα: Κάθε κόμμα ἔχει
ἰδεολογικὴ θεμελίωση, πολιτικὸ σύστημα καὶ κοινωνικὸ πρόγραμμα. Ἡ ἀριστερὰ
θεμελιώνεται στὸν ἱστορικὸ ὑλισμό (ἀθεΐα), υἱοθετεῖ ὡς πολιτικὸ σύστημα τὴν
δικτατορία τοῦ προλεταριάτου καὶ τὸν κομματικὸ συγκεντρωτισμὸ καὶ ἔχει ὡς
κοινωνικὸ-οἰκονομικὸ πρόγραμμα τὴν κοινοκτημοσύση τῶν μέσων παραγωγῆς.
Ἡ δεξιὰ θεμελιώνεται πάνω στὴν δυτικὴ ἀτομοκρατία, πολιτικό της σύστημα
Συνεχίστε την ανάγνωση Μπροστὰ στὶς ἐκλογὲς

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

    Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

                   Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. πλ. Ὁμονοίας
πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων προσώπων & ὁμάδων
• γιὰ νὰ μὴν πετύχουν τὰ σχέδια τῶν παγκοσμίων δυναστῶν καὶ τοκογλύφων πρὸς νέα ἅλωση τῆς χώρας μας.

Συνεχίστε την ανάγνωση ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ