Ἐκδηλώσεις
…καὶ τὰ ὀστὰ ἀκόμη βγάλανε ἀπὸ τὰ μνήματα
Ἀπὸ τὶς 46 ὀρθόδοξες ἐκκλησίες σώθηκαν οἱ τρεὶς.
Η φωτιά διήρκεσε από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1922 (31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο).