Ἐκδηλώσεις

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση

Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, β’ ὄροφος.

Τὸ σπιτικὸ φαγητό, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία μας καὶ ἡ καλὴ διάθεση θὰ δημιουργήσουν μιὰ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, ὅπως στὶς παλαιὲς «ἀγάπες», ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὴν δυσμενῆ γύρω μας κατάσταση καὶ θὰ μᾶς προετοιμάσῃ καλύτερα γιὰ τὴν Mικρὴ Σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων.

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ δηλώσουν τὴν συμμετοχή των τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ τὸ ἑσπέρας, 10 Νοεμβρίου, στὰ τηλέφωνα: 210-5230948, 6936901606, 6936901609.

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἀρωγὴ γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὴν ἐκδήλωση θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ τῶν ἱεραποστολικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν τῶν Ἐπάλξεων.