Ἐκδηλώσεις

Ἀφιέρωμα στὴν Μικρασία

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 καὶ ὥρα 19:00

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη τοῦ ξερριζωμοῦ τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ περιλαμβάνει:

Ὁμιλία γιὰ τὰ γεγονότα καὶ γιὰ τοὺς Μικρασιάτες Ἁγίους ἀπὸ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ, καί

-Παραδοσιακὰ μικρασιάτικα ἄσματα  ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες: 210 5230948, 6936901606.