• Παρουσίαση Βιβλίου «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια»

  Πατῶντας στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορῆτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν παρουσίαση διαδικτυακά: https://join.skype.com/BsNnjicPh0V2 ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. & fax: 210-5230.948E-mail: epalxeis1974@gmail.com, btsoupras@gmail.com Ἐν Ἀθήναις, τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2024 Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Τὴν Κυριακή, 30 Ἰουνίου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ἡ παρουσίαση τοῦ…

 • Καιρὸς γιὰ μετάνοια

  Ἡ ἀστικὴ φιλοσοφία τῆς εὐημερίας σκοτώνει κυριολεκτικὰ τὴν ἐθνικότητα καὶ τὴν θρησκευτικότητα τοῦ λαοῦ. Οἱ νέοι μας σήμερα δὲν νιώθουν τὰ ῥίγη τῶν ἐθνικῶν συγκινήσεων, οὔτε τὴν κατά νυξη τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων. Ἀρχίζουν  νὰ μὴν θυμοῦνται (καὶ νὰ μὴν πληροφοροῦνται βέβαια) τὸ ἐθνικό μας παρελθόν.

 • «Ἀποκεκύλισται ὁ λίθος»

  Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια πολλοὶ φίλοι καὶ γνωστοί μας μᾶς τονίζουν συνεχῶς τὸ μάταιο τῶν προσπαθειῶν τῶν Ἐπάλξεων γιὰ ἑνότητα καὶ συνεργασία τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου πρὸς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν προβλημάτων καὶ κοινῶν ἀπειλῶν. Κατ’ ἀρχάς, ἔτσι ὅπως εἶναι ἡ πατρίδα μας διχασμένη, δὲν ἔχουν ἄδικο.

 • Γιὰ μιὰ ἀγαπητικὴ πολιτεία

  Ὅλοι, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν νὰ ζοῦν σὲ μιὰ δίκαιη, εὐνομούμενη καὶ ἀγαπητικὴ πολιτεία, ὥστε νὰ αἰσθάνωνται ἀσφαλεῖς καὶ ἐλεύθεροι γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ δημιουργικοῦ καὶ κοινωνικοῦ των ἔργου. (Κύριο Ἄρθρο στὸ φύλλο Ἰουνίου 2024)

 • Η Εβδομάδα των Παθών μέχρι την Αγία Ανάσταση

  Με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη στις εκκλησίες παρευρεθήκαμε και φέτος στις άγιες ακολουθίες των Παθών του Κυρίου μας. Η Μεγάλη εβδομάδα, η οποία ξεκινά από τη Κυριακή των Βαΐων. Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι και ο κόσμος φώναζε Ωσαννά κρατώντας στα χέρια βάγια, κλαδιά από φοίνικες και έστρωσαν στο πέρασμα του Κυρίου τα ιμάτιά τους. Οι…

 • Ἐνημέρωση γιὰ τὸν ΡΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

  Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητούς μας ἀκροατὲς καὶ εἰδικότερα ὅσους μᾶς ἀκοῦν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, τοὺς ἀντίποδες τῆς Ἑλλάδας, ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀναμεταδίδεται ἡ Ἀκολουθία τῆς Μ. Πέμπτης καὶ τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων απὸ τὸν σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ. We would like to inform our international listeners that at the moment the service of Holy Thursday and the Twelve Gospels is being broadcast…

 • Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, νέκρωση τοῦ Θανάτου

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκεία. Οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἔχουν ἀρχηγοὺς θνητούς, ἐνῶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός. (τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ)

 • Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως

  Ἐὰν θέλουμε νὰ ἀποκαταστήσουμε καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις», ν’ ἀγαπήσουμε στὴν καρδιά μας τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς, πρέπει, ἀδερφοί μου, νὰ πεθάνουμε «σὺν τοῖς παθήμασι τὸν Χριστὸ καὶ μαζὶ ὅλη τὴν Δημιουργία· αὐτὸ σημαίνει νὰ γεμίσουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας μὲ αὐτὴ τὴν ἔγνοια. (τοῦ μακαριστοῦ Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως)